89721316

metalcentar_hala-12-of-26-copy

U kategoriji crne metalurgije nudimo šrioku paletu proizvoda:

  • kvadratnih cijevi,
  • pravokutnih cijevi,
  • L-profila,
  • P-profila,
  • T-profila,
  • limova i ostalog.