IM0008799_gi

IM0026840_gi

U kategoriji Etics i TIS sistema nudimo široku paletu proizvoda:

  • ljepila,
  • izolacijskih materijala,
  • pričvrsnica,
  • morta za armiranje,
  • impregnacija,
  • završnih žbuka.

Proizvoda renomirane robne marke Roefix.